Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Nasza oferta obejmuje budownictwo specjalistycznych obiektów gazowych oraz szeroki wachlarz usług powiązanych.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjne
Oddział ZRUG w Pogórskiej Woli

33-152 Pogórska Wola 450
tel. + 48 14 622 59 51
fax + 48 14 622 09 01

Prace hermetyczne (metoda TD Williamson)

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 

Dysponujemy zestawem urządzeń do dwustronnego stopowania gazociągów stalowych o średnicach od DN 80 do DN 700.

Prace hermetyczne potocznie zwane metodą TD Williamson polegają na przewierceniu ścianki czynnego gazociągu przy pomocy specjalnie dostosowanej maszyny z frezem transportującym poprzez pełno przelotowy zawór odcinający osadzony na uprzednio zainstalowanym trójniku na czynnym rurociągu. Metoda TD Williamson posiada szereg zastosowań.

Do najważniejszych należą:

 • wymiana elementów rurociągów
 • podłączeniem obiektów gazowych (tłocznie, mieszalnie gazu, węzły pomiarowe)
 • włączenie nowych punktów pomiarowych, kopalń, stacji redukcyjno-pomiarowych do istniejących sieci gazowych,
 • budowa nowych i wymiana starych obiektów na czynnych gazociągach (zespołów zaporowo-upustowych, odwadniaczy, śluz tłoka i innych)
 • wykonanie obejść wszelkich remontowanych obiektów gazowych.
   

 

 

 


 

 

 

 

 

Stosując metodę hermetyczną możliwe jest wykonanie prac w następującym zakresie:

 • nawiercenie rurociągu
 • jednostronne zamknięcie rurociągu
 • dwustronne zamknięcie rurociągu
 • dwustronne zamknięcie rurociągu z tymczasowym obiegiem technologicznym (bypassem),
  w zależności od rozwiązań technologicznych i warunków wykonania

Prace hermetyczne na czynnych gazociągach od lat skutecznie prowadzone są w krajach wysoko rozwiniętych. Największe firmy z rynku gazowego chętnie stosują je ze względu na szereg korzyści im towarzyszących. Bez wątpienia najważniejszą zaletą wynikającą z zastosowania metody TD Williamson jest obniżenie kosztów remontów i napraw.

Za wyborem technologii może przemawiać także możliwość powtórnego wykorzystania zamocowanych wcześniej kształtek do ponownego zatrzymywania przepływu gazu.

Nie bez znaczenie jest również kwestia bezpieczeństwa pracy. Prace hermetyczne minimalizują ryzyko wystąpienie pożaru, czy wybuchu gazu. W przeciwieństwie do metody tradycyjnej, gdzie wszelkie nieszczelności armatury oraz urządzeń zabezpieczających mogą prowadzić do zagrożenie zdrowia i życia, prace przy zastosowaniu metody TD Williamson całkowicie je eliminują.

Kolejnym ważnym aspektem przemawiającym za stosowaniem metody TD Williamson jest organizacja pracy, która z punktu widzenia terminowości wykonywania prac jest kluczowa.

Realizując prace przy wykorzystywaniu omawianej metody hermetycznej uelastycznia się harmonogram prac. Pozwala to na uniezależnienie planu robót od warunków atmosferycznych i uniknięcia sezonowości. Wyeliminowana zostaje ponadto konieczność prowadzenie prac w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na gaz.

Wykonując prace remontowo-montażowe na gazociągach nierzadko wypuszczany jest do atmosfery gaz, co z kolei przyczynia się do zwiększenie dziury ozonowej. W obecnych czasach, kiedy gaz stał się istotnym nośnikiem energii niedopuszczalne są jakiekolwiek straty tego cennego surowca. Można temu zapobiec tylko i wyłącznie przez stosowanie prac hermetycznych.

Dysponujemy profesjonalnym zespołem, który na potrzeby naszych Zleceniodawców zrealizował szereg zadań potwierdzonych referencjami.


Zastosowanie zestawu urządzeń do prac hermetycznych pozwala na wykonanie z zachowaniem ciągłości przesyłu medium następujących prac:

 • wymiana uszkodzonych elementów rurociągów;
 • podłączenie obiektów gazowych (tłocznie, kopalnie gazu, węzły rozdzielczo-pomiarowe);
 • wyłączenie nowych rurociągów, punktów pomiarowych, stacji gazowych do istniejącej sieci;
 • wymiana starych/uszkodzonych urządzeń oraz obiektów na czynnych rurociągach;
 • wykonanie obejść tymczasowych.